Onze projecten

Het ligt in de bedoeling ook de komende jaren sanitatie projecten te beginnen. Per dorp is een bedrag van ca. 10.000 euro benodigd voor de aanleg van een drinkwatervoorziening inclusief watermeters en enige primaire sanitaire voorzieningen.

Bij voldoende financiën kunnen de volgende projecten zonder problemen door de leiding van het ziekenhuis worden gestart. De projecten worden in de regio uitgevoerd om de levensstandaard te verbeteren.

  • Aanleg watervoorzieningen in een aantal dorpen door middel van waterputten en waterleiding
  • Aanleg toiletten in een aantal dorpen
  • Bezoek aan omliggende dorpen met dokter en verpleegkundige
  • Gezondheidszorg, kookles en zuigelingenzorg
  • Voorzien in start-mogelijkheden t.b.v. inkomen-genererende-activiteiten door vrouwen
  • Financiën voor naaicursussen om ook in andere dorpen een naaiatelier te kunnen beginnen.