Doel van de stichting

De stichting Marsiurupan (helpt elkaar) is in 2002 opgericht met als doel " Het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnszorg, met als uitgangspunt het Bethesda ziekenhuis in Saribudolok en de dorpen in de omgeving".