waterleidingproject Naga Bosar gereed

In januari 2011 is het waterleidingproject in Naga Bosar gereedgekomen. De gebruikelijke feestelijkheden hebben inmiddels plaatsgevonden, zie de video opname in you tube ( http://www.youtube.com/watch?v=aCHdbIawtqw )

 .